Over IWO

IWO is een organisatie van onafhankelijke specialisten op dit gebied die voor specifieke situaties en locaties u kunnen helpen bij definitie van de vraagstelling, onderzoek naar mogelijkheden en technieken, haalbaarheidstudie, etc......

Missie en Doel

IWO zet haar middelen in voor een duurzame en rechtvaardige samenleving. Zij doet dit door de benodigde expertise te mobiliseren via haar netwerken en deze in te zetten in samenwerkingsverbanden.

Projecten

SMARTFLEX ENERGIECENTRALE IWO participeert in het door het mede door de Europese Unie (EFRO) gefinancierde ontwikkelingsproject Smartflex Energiecentrale. IWO is penvoerder

Contact

Voor meer informatie vult u op deze pagina uw gegevens in en wij houden u op de hoogte