Missie en Doel

Missie en Doel

IWO zet haar middelen in voor een duurzame en rechtvaardige samenleving. Zij doet dit door de benodigde expertise te mobiliseren via haar netwerken en deze in te zetten in samenwerkingsverbanden.

IWO pakt daarvoor vaak de initierende rol. Via intensieve samenwerkingsverbanden worden kennis-intensieve duurzame ontwikkeling projecten opgestart. Dat kan zowel technisch als economisch-maatschappelijk zijn.

Sunset

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.