Over IWO

Over IWO

IWO is een organisatie van onafhankelijke specialisten op dit gebied die voor specifieke situaties en locaties u kunnen helpen bij definitie van de vraagstelling, onderzoek naar mogelijkheden en technieken, haalbaarheidstudie, etc.
De twee domeinen waarin IWO werkzaam is:

• Techniek – Duurzame energie in de hoogontwikkelde landen maar ook in ontwikkelingslanden
• Economie – Duurzame ontwikkeling met name in ontwikkelingslanden en met name in West-Afrika

Daarnaast geeft IWO ook training voor beleidsmakers, managers en technici op het gebied van duurzame energie. IWO werkt in projecten vaak samen met partners.

IWO – Instituut voor Wetenschap en Ontwikkeling – bestaat uit twee entiteiten, die dezelfde doelen nastreven:

Stichting IWO opgericht in 1994 en

IWO Project bv opgericht in 2007.

De Stichting IWO is als not-for profit organisatie erkend door de overheid als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Schenkingen aan de ANBI worden voor maatschappelijke doelen aangewend.

IWO Project bv heeft ook een maatschappelijke missie. Middelen worden hier met name aangewend voor projecten voor energetische verduurzaming van de maatschappij. Voor participatie in samenwerkingsprojecten en het verkrijgen van middelen is deze rechtsvorm gekozen.

Windmolen in het openlucht museum met de bestuurders van IWO

 

Reacties zijn gesloten.