Projecten

SMARTFLEX  ENERGIECENTRALE

IWO participeert in het door het mede door de Europese Unie (EFRO) gefinancierde ontwikkelingsproject Smartflex Energiecentrale. IWO  is penvoerder van dit project en heeft daarnaast een rol in de inbreng van wetenschappelijke aanpak en nieuwe technologieën in de Smartflex centrale.  Het project is een samenwerkingsverband van de volgende partners:

resep enovent iwo-logo3-150x89
install-lect duits-engineering han
europese-unie

De algemene doelstelling van dit project (2016-2020) is het ontwikkelen van een energiecentrale, de SmartFlex-energiecentrale opgebouwd uit hoofdzakelijk innovatieve componenten met als doel een lagere CO2 uitstoot dan de huidige uitstoot van grootschalige fossiele centrales te realiseren met commercieel aantrekkelijke perspectieven. De innovatieve componenten zijn:

  • een wankelmotor, inzetbaar bij variabele (bio)gaskwaliteit (bijv. variabele wobbe-index of variabele samenstelling) voor opwekking van elektriciteit en warmte (eventueel met warmtepomp)
  • een free-pistonmotor voor opwekking met hoog rendement van elektriciteit met een lineaire generator, inzetbaar voor (bio-)gas
  • een reverse electrodialysis stack voor opwekking en opslag van elektriciteit uit zout/brak water aquifers, inzetbaar voor balancering van de energiecentrale in combinatie met een warmte/koude opslag (WKO)

De bestaande componenten waarop de SmartFlex energiecentrale verder wordt uitgebouwd zijn een (aard-)gasmotor warmtepomp met een WKO in aquifers.

De input zal voornamelijk uit duurzame bronnen komen, zoals syngassen, bijv. biogas, bijvangst aardgas geothermie, zout/brak water en restwarmte maar kan ook fossiel zijn, met name aardgas.

De SmartFlex centrale is flexibel in levering van gevraagde warmte en elektriciteit (in principe autarkisch, maar voor uitzonderlijke situaties gekoppeld aan openbare netten) en flexibel in aankoppeling, waardoor andere technologieën (zonnepanelen, windturbines) later in het concept ingepast kunnen worden.  Een prototype zal ontwikkeld worden met genoemde vormen innovatieve opwekking van elektriciteit in combinatie met de opwekking van warmte.

De SmartFlex energiecentrale vormt de schakel tussen enerzijds middelgrote leveranciers van (bio-)gassen en restwarmte en anderzijds middelgrote energie afnemers [100 – 1000 kW warmte/koude en 50 – 500 kWe].   Het kunnen ook bedrijven zijn met afvalgassen, bijvangst syngassen zoals agrarische sector bedrijven en waterzuiveringsinstallaties. Een ander belangrijk item is de inpassing van elektrisch vervoer, waarbij de batterijtechniek mede buffert voor het gebouw en mogelijk pieken absorbeert. Het doel is uiteindelijke autarkische bedrijfsvoering in diverse schaalgrootte van gebouw, gebouwcomplex en/of processen van energie voorzien.

Zie figuur voor de  basis architectuur van de SmartFlex energiecentrale.

smartflex-energiecentrale

Reacties zijn gesloten.