Supernet NL

Supernet NL

Het project Supernet NL levert het eerste hoogspanningskabelsysteem in Europa op dat daadwerkelijk in het transportnet wordt geïntegreerd. Hiermee kwalificeert HTS zich tevens voor duurzaam transport als alternatief voor de huidige hoogspanningslijn en XLPE-kabel. Tevens levert dit een demonstratie op voor industrie (e-techniek en scheepsbouw), systeemintegratoren en onderwijs van toepassing.

Dit project draagt daarmee bij aan:
* de verduurzaming van de elektrische energie doordat grootschalig transport van windenergie
verbeterd wordt, en reductie plaatsvindt van elektrische verliezen in het net en van magneetvelden
* het demonstreren van een energie-innovatie waarmee aan de maatschappelijke wens van
verkabeling tegemoet kan worden gekomen bij schaarse ondergrondse ruimte in steden
* nieuwe producten en diensten in de elektrotechnische en maritieme industrie
* stimuleren van banen en omzet in de energiesector, dienstverlening en scheepvaartindustrie. Naar verwachting wordt ook export tevens bevorderd.
* tevens zal dit project actief een bijdrage leveren aan de invulling van de Human Capital Agenda uit het Energie-akkoord

IWO Project bv participeert in dit innovatieve project met de volgende bijdrage:
* analyse van de opbouw van het kabelsysteem en de cryogene opstelling
* opstellen modellen op om de betrouwbaarheid te analyseren
* technisch/wetenschappelijke analyse van meettechnieken tbv beheer en onderhoud

Doel is de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van supergeleidende kabelsystemen minimaal op gelijkwaardig niveau te krijgen als die van XLPE-kabels in het Nederlandse transportnet, maar dan met verbeterde prestaties.

Zie links voor artikelen:
TenneT start demonstratieproject met innovatieve superkabel.

TenneT selecteert Enschede voor wereldprimeur met ijskoude superkabel.

supernet samenwerkingsveband

Reacties zijn gesloten.